OBSERVACIÓN NOCTURNA DO CEOOBSERVACIÓN NOCTURNA DO CEO
CON TELESCOPIO

Xoves 11 de agosto
ás 22.30 horasEn colaboración coa Asociación Astrovigo

Poderemos observar as Perseidas, a Lúa
satélites e planetas
 se a meteoroloxía o permite.

Punto de encontro no Museo Massó
 Comentarios