13/10/16

De Punta Balea a Cabo Morás
De Punta Balea a Cabo Morás

A caza moderna da balea en Galicia
Ata o 14 de outubro de 2018


Con esta exposición propoñémonos recuperar un capítulo esquecido da nosa historia, como é o feito de que en Galicia desenvolveuse unha próspera industria ao redor da caza da balea, e que foi o último reduto desta actividade na Península Ibérica.


O percorrido da exposición lévanos dende a época histórica da caza con arpón de man ata as factorías do século XX, coa empresa Massó Hermanos como unha das protagonistas. O tema principal do noso discurso expositivo céntrase nesta última etapa, exclusivamente galega, que se pecha coa prohibición en 1985 e se caracteriza polas melloras tecnolóxicas, as novas formas de explotación e a influencia do movemento ecoloxista.

Ao contrario que noutras potencias baleeiras como Noruega, os Azores, Gran Bretaña e Estados Unidos, o noso patrimonio baleeiro está a piques de desaparecer. Dar a coñecer as testemuñas que conserva o Museo Massó e pór en valor as ruínas da factoría baleeira de Punta Balea en Cangas do Morrazo (Pontevedra), constitúen a última oportunidade que temos para rescatalo do esquecemento.
De Punta Balea a Cabo Morás

La caza moderna de la ballena en Galicia

Con esta exposición nos proponemos recuperar un capítulo olvidado de nuestra historia, como es el hecho de que en Galicia se desarrolló una próspera industria en torno a la caza de la ballena y que fue el último reducto de esta actividad en la Península Ibérica.


El recorrido de la exposición nos lleva desde la época histórica de la caza con arpón de mano hasta las factorías del siglo XX, con la empresa Massó Hermanos como una de las protagonistas. El tema principal de nuestro discurso expositivo se centra en esta última etapa, exclusivamente gallega, que se cierra con la prohibición en 1985 y se caracteriza por las mejoras tecnológicas, las nuevas formas de explotación y la influencia del movimiento ecologista.

Al contrario que en otras potencias balleneras como Noruega, las Azores, Gran Bretaña y Estados Unidos, nuestro patrimonio ballenero está a punto de desaparecer. Dar a conocer los testimonios que conserva el Museo Massó y poner en valor las ruinas de la factoría ballenera de Punta Balea en Cangas do Morrazo (Pontevedra), constituyen la última oportunidad que tenemos para rescatarlo del olvido.
12/10/16

EXPOSICIÓN TEMPORAL. A ARTE DE NAVEGAR

A arte de navegar
A colección de Antonio Rama no Museo Massó

 Ata o 6 de maio de 2018

 No ano 2015 o Museo Massó incrementou a súa colección de historia da navegación grazas á importante doazón realizada polo coleccionista Antonio Rama Laguna. Esta doazón permítenos ampliar o marco cronolóxico ata as décadas centrais do século XX, período inmediatamente anterior á invención do GPS. Coa incorporación desta nova tecnoloxía desaparecerá un sistema de navegación milenario e os instrumentos aos que dera lugar.


    A arte de navegar foi dende a antigüidade e ata o século XIX a base para o coñecemento do mundo e as relacións e intercambios entre os pobos dos distintos continentes. Dende a época na que os fenicios dominaban o Mediterráneo e ata o século XV a navegación era basicamente costeira.  A partir de entón, para emprender as longas travesías oceánicas ás que se aventuraron portugueses e españois foi preciso o desenvolvemento de disciplinas como a astronomía, as matemáticas, a xeometría e a cartografía. O coñecemento destas disciplinas permitiría coñecer a posición do barco e o rumbo a seguir. Para realizar estes cálculos sen avistar terra, o mariño contaba cos astros, o horizonte, a velocidade do barco, a medición do tempo e a forza dos polos magnéticos da terra. O desenvolvemento da tecnoloxía e instrumentos que se precisan para navegar iníciase na Idade Media coa invención do compás náutico e culmina na década de 1990 coa implantación do sistema de navegación por satélite GPS.

El arte de navegar


La colección de Antonio Rama en el Museo Massó

    En el año 2015 el Museo Massó incrementó su colección de historia de la navegación gracias a la importante donación realizada por el coleccionista Antonio Rama Laguna. Esta donación nos permite ampliar el marco cronológico hasta las décadas centrales del siglo XX, periodo inmediatamente anterior a la invención del GPS. Con la incorporación de esta nueva tecnología desaparecerá un sistema de navegación milenario y los instrumentos a los que había dado lugar. 
    


   El arte de navegar ha sido desde la antigüedad y hasta el siglo XIX la base para el conocimiento del mundo y las relaciones e intercambios entre los pueblos de los distintos continentes. Desde la época en la que los fenicios dominaban el Mediterráneo y hasta el siglo XV la navegación era básicamente costera. A partir de entonces, para emprender las largas travesías oceánicas a las que se aventuraron portugueses y españoles fue preciso el desarrollo de disciplinas como la astronomía, las matemáticas,  la geometría y la cartografía. El conocimiento de estas disciplinas permitiría conocer la posición del barco y el rumbo a seguir. Para realizar estos cálculos sin avistar tierra, el marino contaba con los astros, el horizonte, la velocidad del barco, la medición del tiempo y la fuerza de los polos magnéticos de la tierra. El desarrollo de la tecnología e instrumentos que se precisan para navegar se inicia en la Edad Media con la invención del compás náutico y culmina en la década de 1990 con la implantación del sistema de navegación por satélite  GPS.


01/10/16

GUÍA MASSO

 Guía visual do Museo MassóO museo que medrou dentro dunha fábrica de conservas
(Versión en galego)

 Guia Masso Gallego 


El museo que creció dentro de una fábrica de conservas
(Versión en castelán)

 Guia Masso Castellano