31 de agosto de 2012
 Novas singraduras didácticas pola Ría    no galeón Ave de Paso
         
As rutas realizásense no galeón Ave de Paso construído no ano 1959.  Inicialmente dedicábase á pesca e nos últimos anos de actividade actuou como embarcación auxiliar nas bateas. Na actualidade é propiedade de Fidel Simes, quen o transformou en veleiro dotándoo de aparello tipo galeón: foque, trinqueta e vela cangreja.
            O galeón era a embarcación que durante o século XIX e parte do XX realizaba o transporte de mercadorías e pasaxeiros na zona das Rías Baixas.

As singraduras  terán un carácter didáctico co obxecto de ofrecer ao visitante a experiencia de navegar nunha embarcación propulsada a vela .
       Esta iniciativa enmárcase dentro do movemento que impulsa a protección das embarcacións tradicionais e os coñecementos e técnicas a elas asociados, co obxecto de conservar a cultura mariñeira e convertela nun factor de desenvolvemento do turismo local.

Saída dende o Museo Massó

Horarios

Sábado 8  setembro:

De 16.30.00 h.  a 19.00 h.

Sábado 15 de setembro:

De 16.30.00 h.  a 19.00 h.

Condicións
Cada menor ten que ir acompañado dun adulto
Aconséllase levar calzado apropiado
As saídas poden ser modificadas dependendo da metereoloxía
Máximo de 10 pasaxeiros por viaxe

Peinscrición
IMPORTANTE: A reserva deberá realizarse directamente no Museo Massó o chamando ao telefono: 986 321 838, onde serán atendidos entre as 10.00 e as e 20.00 h.. 24 h antes da saída deberán confirmar a súa asistencia para que  a inscrición se faga efectiva. No caso de non confirmar a asistencia a praza quedará dispoñible para as persoas inscritas na lista de espera.

14 de agosto de 2012


Singraduras didácticas pola Ría no galeón Ave de Paso

         As rutas realizásense no galeón Ave de Paso construído no ano 1959.  Inicialmente dedicábase á pesca e nos últimos anos de actividade actuou como embarcación auxiliar nas bateas. Na actualidade é propiedade de Fidel Simes, quen o transformou en veleiro dotándoo de aparello tipo galeón: foque, trinqueta e vela cangreja.
            O galeón era a embarcación que durante o século XIX e parte do XX realizaba o transporte de mercadorías e pasaxeiros na zona das Rías Baixas.

As singraduras  terán un carácter didáctico co obxecto de ofrecer ao visitante a experiencia de navegar nunha embarcación propulsada a vela .
       Esta iniciativa enmárcase dentro do movemento que impulsa a protección das embarcacións tradicionais e os coñecementos e técnicas a elas asociados, co obxecto de conservar a cultura mariñeira e convertela nun factor de desenvolvemento do turismo local.


Saída dende o Museo Massó

Horarios

Sábado 18  agosto:

De 16.30.00 h.  a 19.00 h.

Domingo 19 de  agosto:

De 16.30.00 h.  a 19.00 h.


Condicións
Cada menor ten que ir acompañado dun adulto
Aconséllase levar calzado apropiado
As saídas poden ser modificadas dependendo da metereoloxía
Máximo de 12 pasaxeiros por viaxe

Peinscrición
IMPORTANTE: A reserva deberá realizarse directamente  no Museo Massó o chamando ao telefono: 986 321 838, onde serán atendidos entre as 10.00 e as e 20.00 h..
24 h antes da saída deberán confirmar a súa asistencia para que  a inscrición se faga efectiva. No caso de non confirmar a asistencia a praza quedará dispoñible para as persoas inscritas na lista de espera.