31/08/10TRANSLATIO SANCTI IACOBI. A TRAVESÍA MARÍTIMA DO APÓSTOLO


Esta pequena exposición de longa duración toma como punto de partida un exvoto mariñeiro do século XIX no que se representa en relevo policromado a chegada milagrosa en barca do corpo de Santiago ás costas galegas. Ademáis da propia lenda da Translación do corpo do Apóstolo e as circunstancias históricas que explican a súa invención no século XI, nesta mostra preséntanse outros aspectos colaterais vinculados coa temática marítima tan suxestivos como é a simboloxía que asumiu a barca en certas culturas relixiosas que forman parte da nosa tradición cultural, ou a relación que se establece a través da cuncha vieira ou venera entre o culto a Venus, o bautismo cristián e a peregrinación xacobea.

Entre as pezas expostas, destaca un ara votiva de época romana que ilustra a orixe da práctica de ofrecer exvotos á divindade, varios libros incunables, a reprodución dunha moeda acuñada en Santiago no século XII coa representación mais antiga que se coñece da Translatio, maquetas de barcos, etc.. Dous libros incunables recollen a lenda do apóstolo Santiago, como son o Liber Chronicarum editado en 1493 con un gravado do seu martirio e a Lenda Dourada Jacopo della Vorágine, de 1478, mentres que un exemplar da A Divina Comedia editado en 1493 introdúcenos no mito do barqueiro Caronte transportando as almas dos condenados.

Un exemplar de Tridacna máxima ou almexa xigante e diversas pezas co motivo de concha xacobea dannos a oportunidade de establecer a conexións cultural existente entre a cuncha de Venus, a cuncha bautismal e a do peregrino.


TRANSLATIO SANCTI IACOBI. LA TRAVESÍA MARÍTIMA DEL APÓSTOL

Esta pequeña exposición de larga duración toma como punto de partida un exvoto marinero del siglo XIX en el que se representa en relieve policromado la llegada milagrosa en barca del cuerpo de Santiago a las costas gallegas.

Además de la propia leyenda de la traslación del cuerpo del Apóstol y las circunstancias históricas que explican su invención en el siglo XI, en esta exposición se presentan otros aspectos colaterales vinculados con la temática marítima, tan sugestivos como es la simbología que asumió la barca en ciertas culturas religiosas que forman parte de nuestra tradición cultural, o la relación que se establece a través de la concha vieira o venera entre el culto a Venus, el bautismo y la peregrinación jacobea.

Entre las piezas expuestas, destaca un ara votiva de época romana que ilustra el origen de la práctica de ofrecer exvotos a la divinidad, varios libros incunables, la reproducción de una moneda acuñada en Santiago en el siglo XII con la representación mas antigua que se conoce de la Translatio, maquetas de barcos, etc.. Dos libros incunables recogen la leyenda del apóstol Santiago, como son el Liber Chronicarum editado en 1493 con un grabado de su martirio y La leyenda Dorada de Jacopo della Vorágine, de 1478, mientras que un ejemplar de La Divina Comedia editado en 1493 nos introduce en el mito del barquero Caronte transportando las almas de los condenados.

Un ejemplar de Tridacna máxima o almeja gigante así como diversas piezas con el motivo de la concha jacobea, nos dan la oportunidad de establecer las conexiones culturales existente entre la concha de Venus, la concha bautismal e la del peregrino.

19/08/10O día 28 de agosto
Rutas didácticas en barco

Con motivo dos XIV Encontros de Embarcacións tradicionais de Bueu o Museo Massó organiza tres rutas en barco.

As rutas realizáranse no barco pesqueiro de madeira denominado Chasula e terán un carácter didáctico co obxecto de ofrecer ao visitante do museo unha experiencia real que lle permita tomar contacto directo co medio no que se desenvolve a actividade pesqueira, coñecer de preto o sistema de explotación das bateas, a pesca do polbo, o recoñecemento das sinalizacións marítimas e do ámbito costeiro, e moi especialmente navegar nunha embarcación que é un expoñente da carpintaría de ribeira tradicional.

Así mesmo, dende o barco farase un seguimento da navegación da regata-exhibición das embarcacións tradicionais que participan no encontro.

O Chasula é un barco pesqueiro de 14 metros construído no estaleiro do Freixo en 1958 que pescaba coa arte do cerco, e navegou durante varias tempadas polas costas do Cantábrico en busca do atún e bonito do norte. O seu actual dono e patrón, Isidro Mariño Cadarso, primeiro director da Escola de carpintaría de Ribeira de Marín, adquiriuno en 2003 e o restaurou coas súas propias mans para convertelo nun expoñente do patrimonio marítimo galego. Dende 2005 realiza rutas marítimas didácticas. Para máis información sobre a súa actividade ver http://chasulapesca.blogspot.com.

Saída dende o Museo Massó

Horarios
Sábado 28 de agosto:

Pola mañá de 10.00-12.00 h e de 12,30-14,30 h.
Pola tarde de 16,00 h. -18.30 h.

Condicións
Cada menor ten que ir acompañado dun adulto
Aconséllase levar calzado apropiado
As saídas poden ser modificadas dependendo da metereoloxía
Máximo de 12 pasaxeiros por viaxe

Inscrición
A inscrición deberá realizarse chamando aos teléfonos: 986 321 838 e 986 32 42 04, onde serán atendidos entre as 10.00 e as e 20.00 h. de luns a venres, ou ben a través do correo electrónico museo.masso@xunta.es, enviando un nome e teléfono de contacto.O día 28 de agosto
Rutas didácticas en barco

Con motivo de los XIV Encontros de Embarcacións tradicionais de Bueu el Museo Massó organiza tres rutas en barco.

Las rutas se realizarán en el barco pesquero de madeira denominado Chasula y tendrán un carácter didáctico con el objeto de ofrecer al visitante del museo una experiencia real que le permita tomar contacto directo con el medio en el que se desenvuelve la actividad pesquera, conocer de cerca el sistema de explotación de las bateas, la pesca del pulpo, el reconocimiento de las señalizaciones marítimas y del ámbito costero, y muy especialmente navegar en una embarcación que es un exponente de la carpintería de ribeira tradicional.

Así mismo, desde el barco se hará un seguimiento de la navegación y de la regata-exhibición de las embarcaciones tradicionales que participan en el encuentro.

El Chasula es un barco pesquero de 14 metros construído en el astillero de Freixo en 1958 que pescaba con el arte del cerco, y navegó durante varias temporadas por las costas del Cantábrico en busca del atún y bonito del norte. Su actual dueño y patrón, Isidro Mariño Cadarso, primer director de la Escuela de carpintería de Ribeira de Marín, lo adquirió en 2003 y lo restauró con sus propias manos para convertirlo en un exponente del patrimonio marítimo gallego. Desde 2005 realiza rutas marítimas didácticas. Para más información sobre su actividad ver http://chasulapesca.blogspot.com.

Salida desde el Museo Massó

Horarios
Sábado 28 de agosto:

Por la mañana de 10.00-12.00 h y de 12,30-14,30 h.
Por la tarde de 16,00 h. -18.00 h.

Condiciones
Cada menor tiene que ir acompañado de un adulto
Se aconseja llevar calzado apropiado
Las salidas pueden ser modificadas dependiendo de la metereología
Máximo de 12 pasajeros por viaje

Inscripción
La inscripción deberá realizarse llamando a los teléfonos: 986 321 838 y 986 32 42 04, donde serán atendidos entre las 10.00 y las 20.00 h. de lunes a viernes, o bien a través del correo electrónico museo.masso@xunta.es, enviando un nombre y teléfono de contacto.

12/08/10

27,28 e 29 de agosto

XIV ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS DE BUEU

2010

Programa de actividades

Ubicación das actividades:

- Explanada dos pantaláns (atraque).

- Museo Massó (proxecións e charla venres).

- Centro Social do Mar (cea,cine marítimo e charla do sábado).

- Pavillón de Deportes (pernocta).

- Sala Amalia Dominguez Búa (exposición, recepción e venda ).

Venres 27 de agosto

 • 18:00 Benvida ás embarcacións participantes e visitas ás mesmas.Recepción e acreditación de navegantes.
 • 19:30 Charla “O bote polbeiro de Bueu”. Manuel Aldao (no Museo Massó)
 • 22:00 Cine martímimo: MASTER &COMANDER V.O. Subtitulada

Sábado 28 de agosto

 • 10:00-14:00-Visitas ás embarcacións durante a mañá, navegación pola Ría.
 • 14:00 -Xantar de confraternización coa Festa do Polbo.
 • 16:00- 20:00 Regata-exhibición durante a tarde de embarcacións pola enseada de Bueu (Lapamán-Beluso).
 • 21:00 - Charla “En solitario pola Ruta Portuguesa” .Tiago Perez. (Centro Social).
 • 22:00 -Cea de Navegantes no centro social.

Domingo 29 de agosto

- 10:00 -12:00 Visita ás embarcacións participantes nos pantaláns e travesías polo mar.

- 12.00 – Botadura da embarcación “Jordeiro”. Pequena embarcacion tipo Tiknot francesa construida por dous alumnos da escola A Aixola no Estaleiro da Banda do Río.

- 13:00 – Despedida dos participantes.

Organiza: Asociación Os Galos

Colaboran: Concello de Bue , Confraría de Pescadores “San Martiño” de Bueu, Cineclub Bueu e Museo Massó.

27, 28 y 29 de agosto

XIV ENCUENTRO DE EMBARCACIONES TRADICIONALES DE BUEU 2010

Programa de actividades

Ubicación de las actividades:

- Explanada de los pantalnes (atraque).

- Museo Massó (proyeciones y charla del viernes).

- Centro Social do Mar (cena,cine marítimo y charla del sábado).

- Pavellón de Deportes (pernocta).

- Sala Amalia Domínguez Búa (exposición, recepción y venta ).

Viernes 27 de agosto

 • 18:00 Bienvenida de las embarcaciones participantes y visitas a las mismas.Recepción y acreditación de navegantes.
 • 19:30 Charla “El bote polveiro de Bueu” Manuel Aldao (en el Museo Massó)
 • 22:00 Cine martímimo: MASTER &COMANDER V.O. Subtitulada

Sábado 28 de agosto

 • 10:00-14:00-Visitas a las embarcaciones durante la mañana, navegación por la Ría.
 • 14:00 -Comida de confraternización con la Fiesta del pulpo.
 • 16:00- 20:00 Regata-exhibición durante la tarde de embarcaciones por la ensenada de Bueu (Lapamán-Beluso).
 • 21:00 - Charla “En solitario pola Ruta Portuguesa” .Tiago Perez. (Centro Social).
 • 22:00 -Cena de Navegantes en el Centro social.

Domingo 29 de agosto

- 10:00 -12:00 Visita ás embarcacións participantes nos pantaláns e travesías polo mar.

- 12.00 – Botadura da embarcación “Jordeiro”. Pequena embarcacion tipo Tiknot francesa construida por dous alumnos da escola A Aixola no Estaleiro da Banda do Río.

- 13:00 – Despedida dos participantes.

Organiza: Asociación Os Galos

Colaboran: Concello de Bue , Confraría de Pescadores “San Martiño” de Bueu, Cineclub Bueu e Museo Massó.


09/08/10

CONFERENCIA E OBSERVACIÓN DO CEO CON TELESCOPIOS

venres 13 de agosto ás 21.300 h.

Chuvia de estrelas

Logo da conferencia que impartirá Teo Boo Castro e versará sobre a orixe do Universo, e se o tempo o permite, seguirá unha observación nocturna do ceo ao aire libre. Para iso instalaranse varios telescopios na praza do Concello

A conferencia será precedida por unha visita guiada ao MUSEO.

Colabora: Fundación Ceo, Ciencia e Cultura e a Asociación Astronómica de Vigo (Astrovigo)


Viernes, 13 de agosto ás 21.30 h.

CONFERENCIA Y OBSERVACIÓN DEL CIELO CON TELESCOPIOS

Lluvia de estrellas

Después de la conferencia, que impartirá Teo Boo Castro e versará sobre El origen del Universo, si el tiempo lo permite, seguirá una observación nocturna del cielo al aire libre. Para eso instalaremos varios telescopios en la plaza del Concello.

La conferencia será precedida por una visita guiada al Museo.

Colabora: : Fundación Ceo, Ciencia e Cultura e a Asociación Astronómica de Vigo (Astrovigo)

08/08/10

PUBLICACIÓNS DO MUSEO

                             


- Adolfo Fernández
 O mundo antigo no Museo Massó. O centro oleiro romano de BueuEdición en galego e castelán, 2017  (15 €)- A arte de navegar. A colección de Antonio Rama . (Guía da exposición temporal).  Edición en galego e castelán, 2016  (10 €)
     
  

- De Punta Balea a Cabo Morás. A caza moderna da balea en Galicia . (Guía da exposición temporal).  Edición en galego e castelán, 2015  (10 €)


                                   


 
- Álex Agilar, Chimán. La pesca ballenera moderna en la península Ibérica, 2013  (35 €)        

 - Fructuoso Díaz,  O mundo antigo no Museo Massó e a romanización de Bueu. Edición en galego e castelán, 2015  (15 €)

    
-Guía do Museo Massó.  O museo que medrou dentro dunha fábrica de conservas.  Edición en galego e castelán, 2014   (15 €)

 
 
- A última lancha xeiteira (Guía da exposición temporal). Edición en galego e castelán, 2011  (15 €)- Translatio Sancti Iacobi: A travesía marítima do Apóstolo(Guía da exposición temporal). Edición en galego e castelán, 2010  (10€)


- O deseño gráfico na colección do Museo Massó. (Catálogo de exposición temporal), 2007  (18 €)- Pioneiros do cine galego en Bueu, 2004  (12 €)- Pedro Solveria, unha ollada dende o metal.(Catálogo de exposición temporal),  2006  (12 €)


- A factoría baleeira Massó. Fotografías de Félix Lorrio. (Catálogo de exposición temporal) 2006  (15 €)

- Modelos de barcos na colección do Museo Massó. (Catálogo de exposición temporal),  2008  (20 €)


- Lugrís, señor dos pazos do mar.(Catálogo de exposición temporal),  2004  (20 €)
- Iconos rusos. Colección de Santos Illueca.(Catálogo de exposición temporal),  2005  (15 €) 

 -Unha maré de palabras. Contribución ao léxico do Morrazo, 2005  (12 €)
                     

BIBLIOTECA:

Está especializada en todos aqueles aspectos que teñan que ver co mar. Conta cun fondo aproximado de 4.000 monografías, a máis de outras publicacións periódicas de temática mariñeira. Así mesmo, a biblioteca conta cun magnífico fondo antigo, do que están expostos en sala algúns dos seus exemplares sobranceiros: varios libros incunables como a "Cosmographia" de Ptolomeo, libros de viaxes como o de Marco Polo, tratados de construcción de barcos e outros moitos.


O catálogo esta informatizado e pode consultarse na páxina web da Xunta de Galicia: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/
Ademais, aténdense consultas bibliográficas no enderezo electrónico museo.masso@xunta.es. Préstase atención tamén a especialistas e estudosos, logo do cumprimento da oportuna solicitude.

Está especializada en todos aquellos aspectos que tengan que ver con el mar. Cuenta con un fondo aproximado de 4.000 monografías, además de otras publicaciones periódicas de temática marina. Asimismo, la biblioteca cuenta con un magnífico fondo antiguo, del que están expuestos en sala algunos de sus ejemplares más destacados: varios libros incunables como la "Cosmographia" de Ptolomeo, libros de viajes como el de Marco Polo, tratados de construcción de barcos y otros muchos. El catálogo esta informatizado y puede consultarse en la página web de la Xunta de Galicia: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/

Se atienden consultas bibliográficas en la dirección electrónica museo.masso@xunta.es. Se presta atención también a especialistas y estudiosos, cumplimentando la oportuna solicitud.

02/08/10

Presentación do libro Poemas alumeados de Luís Seoane

Domingo 8 de agosto ás 13.00 h.

Con motivo da celebración do primeiro centenario do nacemento de Luís Seoane, máximo expoñente do primeiro movemento de pintura vangardista en Galicia, o Museo Massó ten o pracer de convidarvos a asistir á presentación do libro Poemas alumeados de Luís Seoane, que terá Lugar o domingo 8 de agosto ás 13,00 h. no Museo

A presentación do libro correrá a cargo da súa editora Rosa Espiñeira Pan e de Paula Fernández Bañuelos, especialistas e profundas coñecedoras da pintura e da obra escrita do artista galego.

O libro forma parte de un proxecto literario e artístico no que se presenta unha selección de poemas de Luís Seoane, cada un deles ilustrado por un artista plástico contemporáneo, entre os que destaca a colaboración de Felipe Criado e Correa Corredoira.

Aos asistentes obsequiaráselles cun exemplar do catálogo da exposición Iconos Rusos

Presentación del libro Poemas alumeados de Luís Seoane

Domingo 8 de agosto a las 13.00 h.

Con motivo de la celebración del primer centenario del nacimiento de Luis Seoane, máximo exponente del primer movimiento de pintura vanguardista en Galicia, el Museo Massó tiene el placer de invitaros a asistir a la presentación del libro "Poemas alumeados" de Luis Seoane, que tendrá lugar el domingo 8 de agosto a las 13,00 h. e
n el Museo.

La presentación del libro correrá a cargo de su editora Rosa Espiñeira Pan y de Paula Fernández Bañuelos, especialistas y profundas conocedoras de la pintura y de la obra escrita del artista gallego.

El libro forma parte de un proyecto literario y artístico en el que se presenta una selección de poemas de Luis Seoane, cada uno de ellos ilustrado por un artista plástico contemporáneo, entre los que destaca la colaboración de Felipe Criado y Correa Corredoira.

A los asistentes se les obsequiará con un ejemplar del catálogo de la exposición Iconos Rusos