29/05/09

XOIAS BIBLIOGRÁFICAS DO MUSEO MASSÓ. Cosmograohicus liber Petri Apiani


Cosmograohicus liber Petri Apiani..... Pedro Apiano conseguiu o recoñecemento dos seus coetáneos tras a publicación da súa Cosmografía, impresa por primeira vez en 1524. Dende entón, e ata 1609, esta obra sería obxecto de corenta e sete edicións en distintas linguas (latín, holandés, francés e español), converténdose nun dos libros máis publicados durante o primeiro século da imprenta. Trátase dunha obra, baseada na concepción astronómica de Ptolomeo, que contén nocións de astronomía, xeografía, topografía, navegación, meteoroloxía, cartografía e instrumentos matemáticos. Este foi o primeiro traballo en suxerir o uso das distancias lunares para medir a lonxitude, e foi a base usada por todos os matemáticos e xeógrafos nos siguentes 100 anos. En 1533 foi publicada esta edición completada polo seu alumno Gemma Frisius (1508-1555), que lle engadiu algún dos seus traballos sobre a construción e uso de instrumentos astronómicos deseñados por el, emprega a trigonometría para o posicionamento de barcos no mar e par medir distancias entre lugares, usando para iso a triangulación.

O impresor do exemplar conservado no Museo Massó, Gregorio de Bonte, realizou na súa imprenta de Amberes numerosas edicións da Cosmografía (as de 1533, 1534, 1545, 1550 e 1553 en latín, as de 1537, 1545 e 1553 en holandés, a de 1544 en francés e a de 1548 en español).

O Autor: Petrus Apianus (1495 -1552); é coñecido tamén como Pedro Apiano, humanista famoso polos seus importantes traballos en matemática, astronomía e cartografía. Foi astrónomo do emperador Carlos I de España. Entre as súas obras destaca: Cosmographia (1524), Astronomicum Caesareum (1540, dedicada a Carlos I) e Instrument Buch (1533), denominado libro de instrumentos dedicado á descrición de intrumentos para observar en astronomía.

Ficha do Museo Massó: CBG200400107750765
Apianus, Petrus Cosmograohicus liber Petri Apiani mathematici iam denuo integritati restitutus / per Gemmam Phrysium ; item eiusdem Gemmae Phrysij Libellus de locorum de scribendorum ratione & de eorum distantijs inueniendis, nunque ante hac visus. - Vaeneunt Antuerpie : sub scuto Basiliensi per Gregoriun Botiun, 1533 ((Ioan Grapheus typis cudebat Antuerpiae)). - LXVI f. : il. ; 4º
Contén : Libellus de locorum describendorum ratione & de eorum distantiis inueniendis nunquam ante hac visus / per Gemman Phrysium F. LVII-LXVI
..........................
Cosmograohicus liber Petri Apiani….. Pedro Apiano consiguió el reconocimiento de sus coetáneos tras la publicación de su Cosmografía, impresa por primera vez en 1524. Desde entonces, y hasta 1609, esta obra sería objeto de cuarenta y siete ediciones en distintas lenguas (latín, holandés, francés y español), convirtiéndose en uno de los libros más publicados durante el primer siglo de la imprenta. Se trata de una obra, basada en la concepción astronómica de Ptolomeo, que contiene nociones de astronomía, geografía, topografía, navegación, meteorología, cartografía e instrumentos matemáticos Este fue el primer trabajo en sugerir el uso de las distancias lunares para medir la longitud, y fue la base usada por todos los matemáticos y geógrafos en los siguentes 100 años. En 1533 fue publicada esta edición completada por su alumno Gemma Frisius (1508-1555), que le añadió alguno de sus trabajos sobre la construcción y uso de instrumentos astronómicos diseñados por él, emplea la trigonometría para el posicionamiento de barcos en el mar y para medir distancias entre lugares, usando para ello la triangulación. El impresor del ejemplar conservado en el Museo Massó, Gregorio de Bonte, realizó en su imprenta de Amberes numerosas ediciones de la Cosmografía (las de 1533, 1534, 1545, 1550 y 1553 en latín, las de 1537, 1545 y 1553 en holandés, la de 1544 en francés y la de 1548 en español).

El Autor: Petrus Apianus 1495 - 1552; es conocido también como Pedro Apiano, humanista famoso por sus importantes trabajos en matemática, astronomía y cartografía. Fue astrónomo del emperador Carlos I de España. Entre sus obras destaca: Cosmographia(1524), Astronomicum Caesareum,(1540, dedicada a Carlos I) y Instrument Buch (1533), denominado libro de instrumentos dedicado a la descrición de intrumentos para observar en astronomía.

Ficha del Museo Massó: CBG200400107750765
Apianus, Petrus Cosmograohicus liber Petri Apiani mathematici iam denuo integritati restitutus / per Gemmam Phrysium ; item eiusdem Gemmae Phrysij Libellus de locorum de scribendorum ratione & de eorum distantijs inueniendis, nunque ante hac visus. - Vaeneunt Antuerpie : sub scuto Basiliensi per Gregoriun Botiun, 1533 ((Ioan Grapheus typis cudebat Antuerpiae)). - LXVI f. : il. ; 4º
Contén : Libellus de locorum describendorum ratione & de eorum distantiis inueniendis nunquam ante hac visus / per Gemman Phrysium F. LVII-LXVI

21/05/09

CONTOS DE RAQUEL GALAVISO pasado venres 15 de maio Raquel Galavís estivo no museo e contou unha serie de narracións galegas apoiandose e numerosas ilustracións dos contos feitas por algúns dos mellores ilustradores galegos. Ante unha gran asistencia de público, máis de cen persoas, Raquel desenvolveu as súas habilidades para manter a atención de rapaces e adultos.
.................................................................
El pasado viernes 15 de mayo Raquel Galavis estuvo en el museo y contó una serie de narraciones gallegas, apoyandose en numerosas ilustraciones de esos cuentos, hechas por algunos de los mejores ilustradores gallegos. Ante una gran asistencia de público, más de cien personas, Raquel desarrolló todas sus habilidades para mantener la atención de niños y adultos.

11/05/09

PETER PUNK NO MUSEOO pasado venres, 8 de maio, tivo lugar no museo a actuación do clown "Peter Punk" (Isaac Rodríguez Miranda), foi un espectáculo cómico e absolutamente participativo, unha función multidisciplinar. Cunha grande asistencia e éxito de público, arredor de persoas de todas as idades, Peter Punk conseguiu facer gozar e reir a todos os asistentes durante case unha hora de función.
..................................................
El pasado viernes 8 de mayo tuvo lugar en el museo la actuación del clown “Peter Punk” (Isaac Rodríguez Miranda), fue un espectáculo cómico y absolutamente participativo, una función multidisciplinar. Con una gran asistencia y éxito de público, alrededor de 70 personas de todas las edades, Peter Punk consiguió hacer disfrutar y reir a todos los asistentes durante casi una hora de función.

07/05/09

NOVA EXPOSICIÓN TEMPORAL
O pasado domingo 4 de maio tivo lugar a clausura da exposición temporal "Modelos de barcos" que durante case un ano foi un foco de atracción de público a este museo.
Dende principios deste ano estamos a traballar nunha nova exposición temporal que se inaugurará no mes de xuño e que neste caso terá á fotografía como eixe temático. A exposición contará con 41 fotos sacadas na illa de Ons polo fotógrafo Alberte Peiteavel no ano 2007, foron tomadas para formar parte dunha reportaxe da revista GPS e algunhas delas saíron publicadas naquela crónica, pero a maior parte non foron vistas polo público.
Ao longo destas 41 instantáneas poderemos observar unha serie de imaxes que forman parte da vida cotiá da illa e así encontrámonos con panorámicas do océano batente, as praias ou as rochas; a partir de aí descubrimos a pegada humana: unha fonte, unha casa, unhas nasas, etc e o impresionante faro. Pasamos logo por unha pequena galería de retratos dos habitantes da illa e o recorrido insular finaliza con fotos da fauna e da flora.
Son fotografías de diferentes formatos segundo o tema que tratan e algunhas delas alcanzan o metro e medio de ancho.Para esta exposición realizouse un positivado especial en plotter e algunhas delas serán transparencias colocadas en caixas de luz.


......................................


El pasado domingo 4 de mayo tuvo lugar la clausura de la exposición temporal “Modelos de barcos” que durante casi un año fue un foco de atracción de público a este museo.
Desde principios de este año estamos trabajando en una nueva exposición temporal que se inaugurará en el mes de junio y que en este caso tendrá a la fotografía como eje temático. La exposición contará con 41 fotos sacadas en la isla de Ons por el fotógrafo Alberte Peiteavel en el año 2007, fueron tomadas para formar parte de un reportaje de la revista GPS y algunas de ellas salieron publicadas en aquella crónica, pero la mayor parte no han sido vistas por el público.
A lo largo de estas 41 instantáneas podremos observar una serie de imágenes que forman parte de la vida cotidiana de la isla y así nos encontramos con panorámicas del océano batiente, las playas o las rocas; a partir de ahí descubrimos la huella humana: una fuente, una casa, unas nasas, etc y el impresionante faro. Pasamos luego por una pequeña galería de retratos de los habitantes de la isla y el recorrido isleño finaliza con fotos de la fauna y de la flora.
Son fotografías de diferentes formatos según el tema que tratan y algunas de ellas alcanzan el metro y medio de ancho.
Para esta exposición se ha realizado un positivado especial en plotter y algunas de ellas serán transparencias colocadas en cajas de luz.