18/08/09

ADQUISICIÓN DE LIBRO ANTIGO: ALMAGESTUM DE CLAUDIO PTOLOMEO

Dende mañá estará exposto na sala 2 o libro Almagestum de Claudio Ptolomeo. Esta obra é a última e máis recente adquisición do museo (con entrada no mes de agosto), é un libro antigo adquirido por compra en Madrid e que é, sen dúbida, a adquisición bibliográfica máis notable dos últimos anos.Para o museo Massó esta é unha obra de grande importancia e significado, xa que contabamos coa Cosmographia de Ptolomeo (incunable) entre os fondos bibliográficos, e co Almagestum se completa a presenza dos textos deste ilustre xeógrafo nas coleccións. Por outro lado habemos de dicir que ningunha outra biblioteca de Galicia conta con exemplares deste libro e moi poucas dispoñen del a nivel nacional.
O Almagestum de Claudio Ptolomeo (ca. 100-170) é un libro editado en Venecia por Lucas Antonio de Giunta no ano 1528. Consta de 143 folios, con portada a dúas tintas e encadernación inglesa do século XVII en pel, lomera en ferro dourado nas rúas e tejuelo en marroquén con letras douradas. Esta é a primeira das traducións directas do grego ao latín, realizada por Georgio Trapezuntio.En realidade o Almagestum é a primeira obra que escribiu Ptolomeo aínda que foi publicada con posterioridade á Cosmographia.
Para o museo Massó esta é unha obra de grande importancia xa que o museo contaba coa Cosmographia de Ptolomeo entre os seus fondos e agora o Almagestum completa a presenza do ilustre xeógrafo. Por outro lado habemos de dicir que ningunha outra biblioteca de Galicia conta con exemplares deste libro e moi poucas dispoñen del a nivel nacional.
No que respecta ao contido do libro, este é un compendio dos coñecementos astronómicos que converte á a astronomía nunha disciplina das matemáticas e que serviu de base a todos os traballos nestas disciplinas ata Kepler.
_______________________
Desde mañana estará expuesto en la sala 2 el libro Almagestum de Claudio Ptolomeo. Esta obra es la última y más reciente adquisición del museo (con entrada en el mes de agosto), es un libro antiguo adquirido por compra en Madrid y que es, sin duda, la adquisición bibliográfica más notable de los últimos años.
Para el museo Massó esta es una obra de gran importancia y significado, ya que contabamos con la Cosmographia de Ptolomeo (incunable) entre los fondos bibliográficos, y con el Almagestum se completa la presencia de los textos de este ilustre geógrafo en las colecciones. Por otro lado hemos de decir que ninguna otra biblioteca de Galicia cuenta con ejemplares de este libro y muy pocas disponen de él a nivel nacional.
El Almagestum de Claudio Ptolomeo (ca. 100-170) es un libro editado en Venecia por Lucas Antonio de Giunta en el año 1528. Consta de 143 folios, con portada a dos tintas y encuadernación inglesa del siglo XVII en piel, lomera en hierro dorado en las calles y tejuelo en marroquén con letras doradas. Esta es la primera de las traducciones directas del griego al latín, realizada por Georgio Trapezuntio.
En realidad el Almagestum es la primera obra que escribió Ptolomeo aunque fue publicada con posterioridad a la Cosmographia.
Para el museo Massó esta es una obra de gran importancia ya que el museo contaba con la Cosmographia de Ptolomeo entre sus fondos y ahora el Almagestum completa la presencia del ilustre geógrafo. Por otro lado hemos de decir que ninguna otra biblioteca de Galicia cuenta con ejemplares de este libro y muy pocas disponen de él a nivel nacional.
En lo que respecta al contenido del libro, este es un compendio de los conocimientos astronómicos que convierte a a la astronomía en una disciplina de las matemáticas y que sirvió de base a todos los trabajos en estas disciplinas hasta Kepler.

Ningún comentario:

Publicar un comentario