23/07/09

ATANDO REDES


Os sábados 1, 8 y 15 de agosto, entre as 11,30 e as 13,30, no museo Massó desenvolverase unha mostra práctica de elaboración de redes na que Chelo Martínez Bernárdez, redeira profesional de Bueu (con case trinta anos de traballo) se dedicará a atar e rematar o pano dunha rede de cerco (a escala) con todos os elementos característicos: calzas, cortizas, calóns, etc. Ademais de poder ver todos os obxectos que compoñen este aparello e observar como se cose e elabora unha rede, os visitantes do museo poderán coñecer as interioridades dun oficio tradicional de grande importancia, aínda que un tanto descoñecido e non suficientemente valorado, pero que pervive nos nosos días. As redeiras, tamén chamadas atadoras, dedícanse a un oficio estreitamente ligado ao xénero feminino. Na actualidade hai en Galicia ao redor de setecentas mulleres que se dedican a el e contan con doce asociacións que as agrupan.

.....................................................................


Los sábados 1, 8 y 15 de agosto, entre las 11,30 y las 13,30, en el museo Massó se desarrollará una muestra práctica de elaboración de redes en la que Chelo Martínez Bernárdez, redera profesional de Bueu (con casi treinta años de trabajo) se dedicará a atar y rematar el paño de una red de cerco (a escala) con todos los elementos característicos: calzas, corchos, calóns, etc.
Además de poder ver todos los objetos que componen este aparejo y observar como se cose y elabora una red, los visitantes del museo podrán conocer los entresijos de un oficio tradicional de gran importancia, aunque un tanto desconocido y no suficientemente valorado, pero que pervive en nuestros días.
Las redeiras, también llamadas atadoras, se dedican a un oficio estrechamente ligado al género femenino. En la actualidad hay en Galicia alrededor de setecientas mujeres que se dedican a él y cuentan con doce asociaciones que las agrupan.

Ningún comentario:

Publicar un comentario