23/02/09

A AMPLIACIÓN DO MUSEO

AS OBRAS ARRRANCARÁN NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO

Cultura presenta o proxecto de ampliación e remodelación do Museo Massó, cun orzamento de máis de 6 millóns de euros
[02/02/2009] A conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, o director xeral de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, e alcalde de Bueu, Félix Juncal, presentaron esta mañá o proxecto de reforma e ampliación do Museo Massó en Bueu, no que a Consellaría investirá 6.300.000 euros. No acto tamén interviron o técnico superior do centro, Roberto Aneiros, e o arquitecto da obra, Manuel Gallego Jorreto, quen xa dirixira a anterior remodelación do inmoble.
A ampliación permite ao museo pasar a ter case 3.900 metros cadrados construídos, distribuídos en soto, planta baixa e tres andares. O novo espazo tamén trae consigo a remodelación do museo, un novo plan museolóxico deseñado polo director do centro, Roberto Aneiros. Esta ampliación realízase despois de que o Concello de Bueu aprobara o pasado mes de decembro a cesión da parcela veciña do inmoble, que permitiu gañar 1.078 m2 de chan sobre os 626 m2 de planta cos que contaba ata agora o museo. Os traballos comezarán no primeiro semestre deste ano, e teñen por prazo de execución dúas anualidades. Coa nova disposición, o museo contará cun auditorio, cun aforo próximo aos cen visitantes, e con 1.100 m2 para exposicións, distribuídos en seis salas para a colección permanente e unha para mostras temporais. Ademais conta cunha zona destinada aos laboratorios de restauración e outras novas estancias nas que establecer zonas de lecer e outros servizos. No que atinxe ao aspecto arquitectónico, o proxecto respecta a configuración da antiga conserveira, polo seu valor histórico ademais de ter un oco importante na memoria colectiva dos veciños de Bueu. A ampliación do centro supón a elaboración dun novo proxecto museolóxico que permite incrementar os espazos destinados ás exposicións, así como crear zonas de descanso, unha tenda e laboratorios de restauración, un auditorio e unha sala de actividades para grupos. O novo plan contempla a creación de cinco novas salas dentro da colección permanente do museo. A primeira estará destinada ás "embarcacións tradicionais e a pesca", na que se poderán ver in situ barcos reais que xa forman parte da nosa tradición mariñeira. A segunda centrarase na "conservación do pescado", na que se fará un repaso histórico polas técnicas da salga e o asentamento da industria conserveira en Galiza. A sala 3 trata dos "modelos de barcos", na que se exporán a multitude de modelos de embarcación que garda o museo.A sala cuarta dedicarase ás "navegacións", con todo o relativo ao dominio dos mares ao longo da historia; e a quinta ocuparase dos "libros e o mar", con diversa bibliografía de temática mariña. Esta última sala acollerá a antiga colección da familia Massó, que se foi enriquecendo con varias compras e doazóns ata formar unha valiosísima biblioteca que abrangue temas como a astronomía, a cartografía, a pesca, a arquitectura naval…De entre todas estas pezas é de salientar a colección de incunables, con obras como o "Liber chronicarum de Hartmann Schedel" (1493), a "Cosmographia de Claudio Tolomeo" (1490) ou "Las siete partidas de Alfonso X o Sabio" (1491), e outras pezas clave na literatura marítima como "L’Arte del navegar de Pedro de Medina" (1545), "Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia de Cornide Saavedra" (1775) ou manuscritos como o "Manifiesto al pueblo español de Isaac Peral" (1891).

...................................

LAS OBRAS EMPEZARÁN EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO
Cultura presenta proyecto de ampliación y remodelación del Museo Massó, con un presupuesto de más de 6 millones de euros[02/02/2009] La consejera de Cultura y Deporte, Ánxela Bugallo, el director general de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, y alcalde de Bueu, Félix Juncal, presentaron esta mañana el proyecto de reforma y ampliación del Museo Massó en Bueu, en el que la Consejería invertirá 6.300.000 euros. En el acto también intervieron el técnico superior del centro, Roberto Aneiros, y el arquitecto de la obra, Manuel Gallego Jorreto, quién ya había dirigido la anterior remodelación del inmueble. La ampliación permite al museo pasar a tener casi 3.900 metros cuadrados construidos, distribuidos en sótano, planta baja y tres plantas. El nuevo espacio también trae consigo la remodelación del museo, un nuevo plan museológico diseñado por el director del centro, Roberto Aneiros. Esta ampliación se realiza después de que el Ayuntamiento de Bueu había aprobado el pasado mes de diciembre la cesión de la parcela vecina del inmueble, que permitió ganar 1.078 m2 de suelo sobre los 626 m2 de planta con los que contaba hasta ahora el museo. Los trabajos comenzarán en el primer semestre de este año, y tienen por plazo de ejecución dos anualidades. Con la nueva disposición, el museo contará con un auditorio, con uno aforo próximo a los cien visitantes, y con 1.100 m2 para exposiciones, distribuidos en seis salas para la colección permanente y una para muestras temporales. Además cuenta con una zona destinada a los laboratorios de restauración y otras nuevas estancias en las que establecer zonas de ocio y otros servicios. En lo que atañe al aspecto arquitectónico, el proyecto respeta la configuración de la antigua conservera, por su valor histórico además de tener un hueco importante en la memoria colectiva de los vecinos de Bueu. La ampliación del centro supone la elaboración de un nuevo proyecto museológico que permite incrementar los espacios destinados a las exposiciones, así como crear zonas de descanso, una tienda y laboratorios de restauración, un auditorio y una sala de actividades para grupos. El nuevo plan contempla la creación de cinco nuevas salas dentro de la colección permanente del museo. La primera estará destinada a las "embarcaciones tradicionales y la pesca", en la que se podrán ver in situ barcos que ya forman parte de nuestra tradición marinera. La segunda se centrará en la "conservación de pescado", en la que se hará un repaso histórico por las técnicas de la salazón y el asentamiento de la industria conservero en Galiza. La sala 3 trata de los "modelos de barcos", en la que se expondrán la multitud de modelos de embarcación que guarda el museo. La sala cuarta se dedicará a la "navegación", con todo el relativo al dominio de los mares a lo largo de la historia; y la quinta se ocupará de los "libros y el mar", con diversa bibliografía de temática marina. Esta última sala acogerá a antigua colección de la familia Massó, que se fue enriqueciendo con varias compras y donaciones hasta formar una valiosísima biblioteca que abarca temas como la astronomía, la cartografía, la pesca, la arquitectura naval ... De entre todas estas piezas es de reseñar la colección de incunables, con obras como el "Liber chronicarum de Hartmann Schedel" (1493), la "Cosmographia de Claudio Tolomeo" (1490) o "Las siete partidas de Alfonso X el Sabio" (1491), y otras piezas clave en la literatura marítima como "L'Arte de él navegar de Pedro de Medina" (1545), "Memoria sobre la pesca de la sardina en las costas de Galicia de Cornide Saavedra" (1775) o manuscritos como el "Manifiesto al pueblo español de Isaac Peral" (1891).

1 comentario:

  1. Rías Baixas10:21, 31/03/09

    Parabens por este novo blog e grazas por poñer a disposición do público esta ferramenta de contacto. Agardamos impacientes a ampliación do museo, é unha grande nova para todos os amantes do mar e dos libros.

    ResponderEliminar