MASSOMAKION

PARA XOGAR NA CASA
Catro propostas de tangram 

sobre deseños das latas Massó

                                                                     Comentarios