Lugris. Señor dos pazos do mar. As guías das nosas exposiciónsComentarios