SESIÓN LITERARIO- MUSICALSESIÓN LITERARIO-MUSICAL

NO MUSEO MASSÓ

Martes 23 de agosto ás 21.00 h.


Un mar máis alto có ceo

Participarán as poetisas Tamara Andrés, Antía Juncal  
Carmen Quinteiro e o poeta Pedro Zarauza Massó

                                                                             
Organizan Antón Sobral e Xaime Toxo

Colaboran 


Comentarios