OBRADOIROS DIDÁCTICOS GRATUITOS 
PARA CENTROS DE ENSINO 


A reserva deberá realizarse chamando ao teléfono 986 321 838 onde serán atendidos entre as 10:00 y las 20:00 h.  de luns a venres, ou a través do correo electrónico museo.masso@xunta.es, enviando un nome e un teléfono de contacto.

AS NOVAS PROPOSTAS PARA O CURSO ESCOLAR 2015-2016

Estrela polar (Para nen@s de 3 a 5 anos)
A pesar da gran dificultade que ten para o ciclo de infantil entender a orientación astronómica, este obradoiro está ideado para desenvolverse dun xeito activo e participativo no que os escolares poidan asimilar os conceptos básicos mediante o xogo.

B de balea (Para nen@s de 3 a 5 anos)
A partir de pequenos xogos de construción de palabras e de imaxes, os participantes irán descubrindo as  características das diferentes especies de cetáceos e porque se cazaban antigamente, así como os motivos polos que se abandonou esta práctica en moitos países.


A caza da balea (Para nen@s de 6 a 9 anos)
Mediante un xogo de pistas os participantes deberán atopar unhas pezas agochadas no museo, co obxectivo principal de achegar aos nenos/as os contidos da exposición De Punta Balea a Cabo Morás. Cada grupo terá que resolver diferentes incógnitas, poñendo as solucións en común na parte final do obradoiro.


Punta Balea (Para nen@s de 9 a 12 anos)
Mediante un xogo de orientación os participantes irán obtendo información de como foi a evolución da industria baleeira. A partir da  exposición De Punta Balea a Cabo Morás irán recoñecendo e relacionando obxectos, imaxes e palabras que axudarán a descifrar unha mensaxe.

OUTROS OBRADOIROS

Cousas da praia (Dirixido a nen@s de entre 3 a 6 anos)
Mediante este xogo pretendemos que os máis cativos teñan unha visión diferente da praia e aprendan a respectala como un espazo natural.
Mediante o xogo e a música ensinaremos aos participantes de que está formada a area da praia, porque sube e baixa a marea, os tipos de plantas que viven nas dunas, etc.
Cuns puñados de area, un panel con obxectos que podemos atopar na praia, cunchas e cancións, os participantes coñecerán de que está formada a area, que obxectos pertencen á praia e cales non deben estar alí e que traballos se desenvolvían na praia antigamente.


Mar á vista (Para nen@s de 3 a 5 anos)
Xogo de recoñecemento de obxectos representados nunha das pinturas de Urbano Lugrís. Os nenos deberán ir descubrindo cal é o obxecto presentado e cal é a súa representación na pintura.

Sentir o museo (Para nen@s de 3 a 5 anos)
Este obradoiro pretende ser unha viaxe sensorial para experimentar o museo a través do oído, do tacto, do olfacto, do gusto e da vista. Os nen@s descubrirán os obxectos do museo e a súa historia para logo escoitar, tocar, cheirar e saborear cos ollos pechados e identificar o que viron ao longo da visita.

Sardiñas para unha lata (Dirixido a nen@s de  4 a 10 anos)
Este obradoiro fai un percorrido por todo o proceso da conserva da sardiña, dende a  vida  no mar e as diferentes artes de pesca para capturalas, ata os distintos métodos de conserva. Farase un repaso para coñecer a orixe da industria conserveira e particularmente a da Fábrica Massó. 


En busca do tesouro  (Para nen@s de 5 a 9 anos)
A partir dun mapa e algunhas pistas orientativas, os participantes terán que encontrar as diferentes partes dun quebracabezas coma si dun tesouro se tratara. A ruta do mapa centrarase  na primeira volta ao mundo e os motivos comerciais que a impulsaron.

A Balea (Para nen@s de 6 a 8 anos)
A partir dunha introdución sobre as características principais das baleas e as diferentes ameazas ás que se ven sometidas, os participantes realizarán dous pequenos murais mediante a técnica do collage. Unha das imaxes estará baseada na caza das baleas e os diferentes perigos que corren e a outra representará a importancia de conservar a especie como parte dun ecosistema. O collage realizarase recortando imaxes e palabras de revistas, periódicos, etc…


Mensaxe nunha botella (Dirixido a nen@s de  6 a 12 anos)
Nesta actividade lúdico- cultural as mensaxes dentro das botellas agochadas polas salas do museo revelarán aos participantes a importancia que teñen os océanos para o noso planeta, tanto para a diversidade das especies como pola súa influencia no clima. Mediante un xogo deberán completar unhas tarxetas que aportarán as pistas necesarias para atopar as mensaxes. Finalmente cada participante escribirá unha mensaxe cun bo desexo para os océanos e todas as mensaxes se meterán nunha botella común.


O que o mar non quere  (Para nen@s de 5 a 14 anos)
O mar converteuse nun gran vertedoiro de lixo onde se mesturan toda clase de residuos, a maioría plásticos. Paseando pola praia podemos encontrarnos numerosos obxectos que forman parte deses residuos e que deberían seguir o proceso de reciclaxe. Neste obradoiro os participantes traerán algún destes obxectos encontrados para falar sobre os problemas que están a causar no ecosistema e as posibles solucións ao problema do lixo. Finalmente reutilizaremos os materiais construíndo un gran monstro mariño.

Seguir o rumbo. A agulla de marear (Para nen@s de mais de 9 anos)
Este obradoiro ten como obxectivo facer comprender  as propiedades magnéticas da Terra e familiarizar aos escolares co manexo deste instrumento e a súa utilidade na navegación.

O mapa do mariñeiro. A carta náutica (Para nen@s de mais de 9 anos)
Os alumnos poderán familiarizarse coa interpretación e manexo das cartas náuticas, aprender a utilizar as unidades de medidas náuticas e as escalas e situar os puntos de referencia da costa e os faros de Bueu no mapa.

Ex-libris (Para persoas de máis de 12 anos)
O obradoiro consiste na realización de pequenos ex-libris (selos ou estampas) para personalizar os libros dos/as participantes. Aprenderán a técnica do gravado sobre goma e a fabricación de tampóns. Os participantes logo de coñecer o ex libris que Antonio Massó deseñou para a biblioteca do Museo, elaborarán e estamparán o seu propio selo.

Atando Cabos. Nós mariñeiros (Dirixido a persoas maiores de 7 anos e menores  acompañados)
Obradoiro práctico de aprendizaxe de 5 nós mariñeiros básicos: Cote, As de Guía, Chan, Oito  e Ballestrinque. Explicarase a súa orixe e aplicación e, despois, montarase un pequeno cadro de nós.

O sal do mar (para nen@os de 9 a 16 anos)
Este taller pretende facer comprender o papel fundamental do sal na conservación dos alimentos e a importancia da súa  comercialización ao longo da historia, chegando a alcanzar grandes repercusións económicas e políticas. Prestarase maior atención ao uso do sal en Galicia para a conservación do peixe, sendo a salga  un método empregado durante moitos séculos antes de que existiran as conservas enlatadas e os conxeladores.

Orientarse no mar (para nen@os de 9 a 16 anos)
Antigamente para coñecer o mundo había que navegar. As primeiras expedicións marítimas non tiñan os medios actuais para aventurarse nos mares descoñecidos, era preciso ter coñecementos de astronomía e matemáticas para poder facer os cálculos que levaran a embarcación a bo porto. Moitos dos instrumentos empregados entón,
están hoxe en desuso. Con este obradoiro os participantes poderán entender un pouco máis como se utilizaba o astrolabio e o sextante para facer as medicións co horizonte.

  
Comentarios