PRESENTACIÓN DO LIBRO ATRAVESAR O FANTASMAO venres 27 de febreiro ás 20:30 h

O Clube Golfiños
Presenta no Museo Massó
 O LIBRO 
Atravesar o fantasma
de Carlos Callón

Xosé Manuel do Pazo presentará ao autor 
quen falará do seu libro. Nel Carlos Callón fai unha peneira 
da poesía que escribiu desde a súa adolescencia ata os 35 anos.
 O poemario reflexiona sobre os dous temas centrais na vida de calquera
ser humano: o eros e o tánatos, dos cales queremos falar
e sobre os que só podemos balbucir.

Comentarios