O  sábado 25 ás 19.20 h
Conferencia e ruta guiada polo Museo Massó

 ás 19.30 h.
Visita guiada polo Museo Massó
ás 20.00 h.
Conferencia
Bueu, un exemplo no contexto da Galicia Romana:
poboamento costeiro e o aproveitamento dos recursos mariños
A cargo de Erik Carlsson-Brandt Fontán,
profesor da do Departamento de Historia  da USC
 organizado dentro do Programa 
CAMIÑOS DO MAR 2014”
 por
Estela,  Loxística e Proxectos 
Cofinanciado polo Concello de Bueu e os  GAC

Comentarios