OBSERVACIÓN  NOCTURNA DO CEO
CON TELESCOPIOS
  venres 22 de Agosto
(se o tempo o permite)
En colaboración coa Asociación Astro Vigo 
e a Fundación Ceo, Ciencia e Cultura
 21:00 h. CHARLA: Ilustración sobre o ceo nocturno
Enrique Alonso membro da Fundación Ceo, Ciencia e Cultura
nos ensinará a orientarnos polas 
 estrelas e a identificar as  constelacións
Ao finalizar a charla realizarase no exterior unha
OBSERVACIÓN NOCTURNA CON TELESCOPIO
Poderemos observar, se o lugar e a meteoroloxía o permite:
a Lúa Nova, o planeta Saturno, o cúmulo M13 en Hércules,
Albiero, unha estrela dobre, a nebulosa A Dumbell M27 e
 a galaxia M31 en Andrómena

Museo Massó
Rúa Montero Ríos s/n
Bueu (Pontevedra)
Telf: 986321838
En colaboración con:

Comentarios