O Museo de portas para fora

O Museo de portas para fora e un proxecto de difusión do patrimonio marítimo da contorna que pretende conectar o pasado, -representado polas coleccións do Museo-, co presente da comunidade mariñeira na que se ubica. Esta iniciativa permitiranos integrar os contidos e coleccións do Museo na realidade da comunidade mariñeira á que pertence e "representa". A través deste proxecto o Museo Massó actúa como centro de interpretación do patrimonio marítimo vivo que constitúe a realidade dunha localidade mariñeira.

O Museo Massó sitúase nunha localización privilexiada, dende a cal, á proximidade co porto, coa antiga carpintaría de ribeira, o mercado de peixe e a lonxa, hai que sumar a posibilidade de contemplar a Ría de Pontevedra, na que se poden ver as bateas, as praias que noutro tempo constituían espazos de traballo, a antiga fabrica de conservas, os sinais marítimos, etc.

Ao visitante do Museo propónselle prolongar a visita cultural ao entorno inmediato e realizar un percorrido no que as salas do Museo se converten nun punto de partida para comprender, en toda a súa dimensión, os significados culturais das nosas coleccións, que non son outra cousa que os testemuños materiais da memoria colectiva dunha comunidade para a cal o mar é e foi a principal fonte de recursos.

Nesta primeira aproximación, o Museo propón visitar a única carpintaría de ribeira que se conserva na Ría de Pontevedra, emprazada en pleno paseo marítimo e as embarcacións tradicionais, que se encontran amarradas no porto de Bueu, construídas pola asociación Os Galos.

El Museo de puertas afuera

El Museo de puertas para afuera es un proyecto de difusión del patrimonio marítimo del entorno que pretende conectar el pasado, representado por las colecciones del Museo, con el presente de la comunidad marinera en la que se encuentra. Esta iniciativa nos permitirá integrar los contenidos y colecciones del Museo en la realidad de la comunidad marinera a la que pertenece y “representa”. A través de este proyecto el Museo Massó actúa como centro de interpretación del patrimonio marítimo vivo que constituye la realidad de una localidad marinera.

El Museo Massó se sitúa en un emplazamiento privilegiado, desde el cual, a la proximidad con el puerto, con la antigua carpintería de ribeira, el mercado de pescado y la lonja, hay que sumar la posibilidad de contemplar la Ría de Pontevedra, en la que se pueden ver las bateas, las playas que en otro tiempo constituían espacios de trabajo, la antigua fabrica de conservas, las señales marítimas, etc.

Al visitante del Museo se le propone prolongar la visita cultural al entorno y realizar un recorrido en el que las salas del Museo se convierten en un punto de partida para comprender, en toda su dimensión, los significados culturales de nuestras colecciones, que no son sino los testimonios materiales de la memoria colectiva de una comunidad para la cual el mar es y ha sido la principal fuente de recursos.

En esta primera aproximación, el Museo propone visitar la única carpintería de ribeira que se conserva en la Ría de Pontevedra, emplazada en pleno paseo marítimo, y las embarcaciones tradicionales amarradas en el puerto de Bueu, construidas por la asociación Os Galos.

Comentarios