FIN DE ACTIVIDADES DE PRIMAVERA

Case catrocentas persoas participaron nas actividades de primavera programadas para o primeiro semestre do ano e que finalizaron o pasado fin de semana. É unha cifra considerable e que demostra o interese polo museo e o seu traballo. O máis satisfactorio foi comprobar que nelas toma parte público de todas as idades, e sobre todo temos que destacar o desfrute dos máis pequenos nas dúas actuacións de carácter lúdico (clown e conta contos).
Esta boa acollida e alta participación de público lévanos a preparar novas actividades para a segunda metade do ano, nas que xa estamos a traballar, pero que terán un carácter diferente ás xa realizadas co fin de satisfacer a todos aqueles que tomen parte nelas.
Nestes momentos estamos a preparar a montaxe e ultimando os detalles da nova exposición temporal do museo que se abrirá ao público o próximo 11 de xuño.
..................................
Casi cuatrocientas personas participaron en las actividades de primavera programadas para el primer semestre del año y que finalizaron el pasado fin de semana. Es una cifra considerable y que demuestra el interés por el museo y su trabajo. Lo más satisfactorio fue a comprobar que en ellas toma parte público de todas las edades, y sobre todo debemos destacar el disfrute de los más pequeños en las dos actuaciones de carácter lúdico (clown y cuenta cuentos). Esta buena acogida y alta participación de público nos llevan a preparar nuevas actividades para la segunda mitad del año, en las que ya estamos trabajando, pero que tendrán un carácter diferente a las ya realizadas con el fin de satisfacer a todos aquellos que tomen parte en ellas.
En estos momentos estamos preparando el montaje y ultimando los detalles de la nueva exposición temporal del museo que se abrirá al público el próximo 11 de junio.

Comentarios