ONS. A illa no 2007. Fotografías de Alberte Peiteavel
Produción propia
41 fotografías a cor
Autor: Alberte Peiteavel
Tamaño das fotografías: variable, dende 50 ata 150 cm de ancho
Comisario e coordinador: Roberto Aneiros García
Datas: do 11 de xuño ao 8 de novembro
Horario: martes a sábado de 10 a 20 h, domingos e festivos de 10 a 14 h., luns pechado.


Estas fotografías de Alberte Peiteavel foron sacadas para formar parte dun artigo sobre Ons da revista GPS e algunhas delas publicáronse naquela reportaxe, pero a maior parte non foron vistas polo público anteriormente.
Ao longo destas instantáneas poderemos observar unha serie de imaxes que forman parte da vida cotiá da illa e así encontrámonos con panorámicas do océano batente, as praias ou as rochas; a partir de aí descubrimos a pegada humana: unha fonte, unha casa, unhas nasas, etc. e o impresionante faro como exemplar arquitectónico. Pasamos logo por unha pequena galería de retratos dos habitantes da illa, e finalmente o recorrido insular finaliza con fotos da fauna e da flora.Para esta exposición realizouse un positivado especial en plotter e algunhas delas son transparencias colocadas en caixas de luz.
O fotógrafo, Alberte, viviu durante cinco días na illa e sobre o seu traballo aqueles días conta "A forma de traballar era localizar vos sitios nas peores horas de luz e logo ter controladas ás horas de saída e posta de sol para así chegar aos lugares a fotografar nos mellores momentos de luz. Isto facía que en ocasións tivera que ir con noite pecha aos lugares, ou que non sempre é doado se non coñeces ben vos camiños. Ademais, a pesar de ser noites moi despexadas, non había lúa, polo que eran especialmente escuras. Para facer unha dás fotos tiven que baixar por un acantilado, non fun ou suficientemente previsor e fíxoseme de noite abaixo, a verdade é que non foi precisamente doado saír de alí. "
Ademais das fotos de Peiteavel, a mostra complétase coa proxección permanente de dous documentais Son de Ons (cortesía do CGAI) A illa de don Didio, ambos os dous cun fondo etnográfico e histórico e que supoñen un paseo pola memoria dun pobo. Tamén expoñemos unha ortofoto da illa e pequenos textos de sala nos que se proporcionan os datos e a información significativa para coñecer este arquipélago. Así mesmo, exponse un poema de Urbano Lugrís sobre a illa e unha lenda antiga de Ons.
En conclusión, esta pequena mostra é unha espléndida ocasión de contemplar imaxes singulares da illa e tamén de realizar unha repaso da súa historia dun xeito moi sinxelo.


.............................................................

ONS. La isla en el 2007. Fotografías de Alberte Peiteavel

Estas fotografías de Alberte Peiteavel fueron sacadas para formar parte de un artículo sobre Ons de la revista GPS y algunas de ellas se publicaron en aquel reportaje, pero la mayor parte no han sido vistas por el público anteriormente.
A lo largo de estas instantáneas podremos observar una serie de imágenes que forman parte de la vida cotidiana de la isla y así nos encontramos con panorámicas del océano batiente, las playas o las rocas; a partir de ahí descubrimos la huella humana: una fuente, una casa, unas nasas, etc. y el impresionante faro como ejemplar arquitectónico. Pasamos luego por una pequeña galería de retratos de los habitantes de la isla, y finalmente el recorrido isleño finaliza con fotos de la fauna y de la flora.
Para esta exposición se ha realizado un positivado especial en plotter y algunas de ellas son transparencias colocadas en cajas de luz.
El fotógrafo, Alberte, vivió durante cinco días en la isla y sobre su trabajo aquellos días cuenta “A forma de traballar era localizar os sitios nas peores horas de luz e logo ter controladas as horas de saída e posta de sol para así chegar aos lugares a fotografar nos mellores momentos de luz. Isto facía que en ocasións tivera que ir con noite pecha aos lugares, o que non sempre é fácil se non coñeces ben os camiños. Ademais, a pesar de ser noites moi despexadas, non había lúa, polo que eran especialmente escuras. Para facer unha das fotos tiven que baixar por un acantilado, non fun o suficientemente previsor e fíxoseme de noite abaixo, a verdade é que non foi precisamente doado saír de alí.”
Además de las fotos de Peiteavel, la muestra se completa con la proyección permanente de dos documentales Son de Ons (cortesía del CGAI) A illa de don Didio, ambos con un fondo etnográfico e histórico y que suponen un paseo por la memoria de un pueblo. También exponemos una ortofoto de la isla y pequeños textos de sala en los que se proporcionan los datos y la información significativa para conocer este archipiélago. Así mismo, se expone un poema de Urbano Lugrís sobre la isla y una leyenda antigua de Ons.
En conclusión, esta pequeña muestra es una espléndida ocasión de contemplar imágenes singulares de la isla y también de realizar una repaso de su historia de una manera muy sencilla.

Comentarios