NOVA EXPOSICIÓN TEMPORAL
O pasado domingo 4 de maio tivo lugar a clausura da exposición temporal "Modelos de barcos" que durante case un ano foi un foco de atracción de público a este museo.
Dende principios deste ano estamos a traballar nunha nova exposición temporal que se inaugurará no mes de xuño e que neste caso terá á fotografía como eixe temático. A exposición contará con 41 fotos sacadas na illa de Ons polo fotógrafo Alberte Peiteavel no ano 2007, foron tomadas para formar parte dunha reportaxe da revista GPS e algunhas delas saíron publicadas naquela crónica, pero a maior parte non foron vistas polo público.
Ao longo destas 41 instantáneas poderemos observar unha serie de imaxes que forman parte da vida cotiá da illa e así encontrámonos con panorámicas do océano batente, as praias ou as rochas; a partir de aí descubrimos a pegada humana: unha fonte, unha casa, unhas nasas, etc e o impresionante faro. Pasamos logo por unha pequena galería de retratos dos habitantes da illa e o recorrido insular finaliza con fotos da fauna e da flora.
Son fotografías de diferentes formatos segundo o tema que tratan e algunhas delas alcanzan o metro e medio de ancho.Para esta exposición realizouse un positivado especial en plotter e algunhas delas serán transparencias colocadas en caixas de luz.


......................................


El pasado domingo 4 de mayo tuvo lugar la clausura de la exposición temporal “Modelos de barcos” que durante casi un año fue un foco de atracción de público a este museo.
Desde principios de este año estamos trabajando en una nueva exposición temporal que se inaugurará en el mes de junio y que en este caso tendrá a la fotografía como eje temático. La exposición contará con 41 fotos sacadas en la isla de Ons por el fotógrafo Alberte Peiteavel en el año 2007, fueron tomadas para formar parte de un reportaje de la revista GPS y algunas de ellas salieron publicadas en aquella crónica, pero la mayor parte no han sido vistas por el público.
A lo largo de estas 41 instantáneas podremos observar una serie de imágenes que forman parte de la vida cotidiana de la isla y así nos encontramos con panorámicas del océano batiente, las playas o las rocas; a partir de ahí descubrimos la huella humana: una fuente, una casa, unas nasas, etc y el impresionante faro. Pasamos luego por una pequeña galería de retratos de los habitantes de la isla y el recorrido isleño finaliza con fotos de la fauna y de la flora.
Son fotografías de diferentes formatos según el tema que tratan y algunas de ellas alcanzan el metro y medio de ancho.
Para esta exposición se ha realizado un positivado especial en plotter y algunas de ellas serán transparencias colocadas en cajas de luz.

Comentarios

Publicar un comentario