EXPOSICIÓN PERMANENTE

CONQUISTA DO MAR E EXPLOTACIÓN DOS SEUS RECURSOSO percorrido iníciase pola sala situada na primeira planta, onde a exposición articúlase en torno á idea da conquista do mar,  e está dedicada á navegación e a aquelas disciplinas que, como a astronomía, a xeografía e a construción naval, fixeron posible o seu desenvolvemento e o do comercio marítimo. O discurso complétase con referencias ao papel desenvolvido neste ámbito polas expedicións marítimas e o corso.

Esta sala conserva a museografía orixinal dos anos 30 do século XX, constituíndo en si mesma unha peza de museo na que destaca a valiosa colección de libros antigos de temática marítima e naval, na que os incunables -libros impresos nos primeiros anos da imprenta (1453-1500)- merecen especial atención.

A planta baixa está dedicada á explotación dos recursos do mar. Partindo dunha pequena sección onde se expoñen materiais arqueolóxicos procedentes da factoría de salga e o obradoiro de ánforas de época romana (século II-IV) do xacemento romano de Pescadoira, o discurso centrase na  actividade industrial da familia Massó: as fábricas de  salga e de conservas  e a caza da balea, mostrando unha colección única en España.
 

Dentro desta mesma temática, pódese visitar a gran sala na que se expoñen, tres das embarcacións tradicionais mais representativas da ría de Pontevedra, a dorna, o bote polbeiro e  o gran pecio da última lancha xeiteira.

Recentemente recuperáronse 18 píos dunha antiga salgadura de principios do século XIX que foi adquirida polos Massó en 1900 para dedicala a almacén de anchoa e que agora forma parte do Museo Massó.


DESCARGA GUÍA VISUAL


*Versión en castellano 

La exposición permanente ofrece un recorrido por la conquista del mar y la explotación de sus recursos

El recorrido se inicia por la sala situada en la primera planta, donde la exposición se articula en torno a la idea de la conquista del mar, y está dedicada a la navegación y a aquellas disciplinas que, como la astronomía, la geografía y la construcción naval, hicieron posible su desarrollo y el del comercio marítimo. El discurso se completa con referencias al papel desarrollado en este ámbito por las expediciones marítimas y el corso.

Esta sala conserva la museografía original de los años 30 del siglo XX, constituyendo en sí mismo una pieza del museo en la que los incunables -libros impresos en los primeros años a la imprenta (1453-1500)- merecen especial atención.

La planta baja está dedicada a la explotación de los recursos del mar. Partiendo de una pequeña sección donde se exponen materiales arqueológicos procedentes de la factoría de salazón y el taller de ánforas de época romana (siglo II-IV) del yacimiento romano de Pescadoira, el discurso se centra en la actividad industrial de la familia Massó: las fábricas de salazón y conservas y la caza de la ballena, mostrando una colección única en España.

Dentro de esa  misma temática se puede visitar la gran sala en la que se exponen tres de las embarcaciones tradicionales más representativas de la ría de Pontevedra: la dorna, el bote polbeiro y el gran pecio de la última lancha xeiteira.

Recientemente se recuperaron 18 piletas de una antigua salazón de principio del siglo XIX, que fue adquirida por los Massó en 1900 para dedicarla al almacén de anchoa y que ahora forma parte del Museo Massó.


DESCARGA GUÍA VISUAL
El museo que creció dentro de una fábrica de conservas (Versión en castellano) 

VISITA VIRTUAL 

Comentarios