12/10/16

EXPOSICIÓN TEMPORAL. A ARTE DE NAVEGAR

A arte de navegar
A colección de Antonio Rama no Museo Massó

 Ata o 6 de maio de 2018

 No ano 2015 o Museo Massó incrementou a súa colección de historia da navegación grazas á importante doazón realizada polo coleccionista Antonio Rama Laguna. Esta doazón permítenos ampliar o marco cronolóxico ata as décadas centrais do século XX, período inmediatamente anterior á invención do GPS. Coa incorporación desta nova tecnoloxía desaparecerá un sistema de navegación milenario e os instrumentos aos que dera lugar.


    A arte de navegar foi dende a antigüidade e ata o século XIX a base para o coñecemento do mundo e as relacións e intercambios entre os pobos dos distintos continentes. Dende a época na que os fenicios dominaban o Mediterráneo e ata o século XV a navegación era basicamente costeira.  A partir de entón, para emprender as longas travesías oceánicas ás que se aventuraron portugueses e españois foi preciso o desenvolvemento de disciplinas como a astronomía, as matemáticas, a xeometría e a cartografía. O coñecemento destas disciplinas permitiría coñecer a posición do barco e o rumbo a seguir. Para realizar estes cálculos sen avistar terra, o mariño contaba cos astros, o horizonte, a velocidade do barco, a medición do tempo e a forza dos polos magnéticos da terra. O desenvolvemento da tecnoloxía e instrumentos que se precisan para navegar iníciase na Idade Media coa invención do compás náutico e culmina na década de 1990 coa implantación do sistema de navegación por satélite GPS.

El arte de navegar


La colección de Antonio Rama en el Museo Massó

    En el año 2015 el Museo Massó incrementó su colección de historia de la navegación gracias a la importante donación realizada por el coleccionista Antonio Rama Laguna. Esta donación nos permite ampliar el marco cronológico hasta las décadas centrales del siglo XX, periodo inmediatamente anterior a la invención del GPS. Con la incorporación de esta nueva tecnología desaparecerá un sistema de navegación milenario y los instrumentos a los que había dado lugar. 
    


   El arte de navegar ha sido desde la antigüedad y hasta el siglo XIX la base para el conocimiento del mundo y las relaciones e intercambios entre los pueblos de los distintos continentes. Desde la época en la que los fenicios dominaban el Mediterráneo y hasta el siglo XV la navegación era básicamente costera. A partir de entonces, para emprender las largas travesías oceánicas a las que se aventuraron portugueses y españoles fue preciso el desarrollo de disciplinas como la astronomía, las matemáticas,  la geometría y la cartografía. El conocimiento de estas disciplinas permitiría conocer la posición del barco y el rumbo a seguir. Para realizar estos cálculos sin avistar tierra, el marino contaba con los astros, el horizonte, la velocidad del barco, la medición del tiempo y la fuerza de los polos magnéticos de la tierra. El desarrollo de la tecnología e instrumentos que se precisan para navegar se inicia en la Edad Media con la invención del compás náutico y culmina en la década de 1990 con la implantación del sistema de navegación por satélite  GPS.


Ningún comentario:

Publicar un comentario