13/10/16

De Punta Balea a Cabo Morás
De Punta Balea a Cabo Morás

A caza moderna da balea en Galicia
Ata o 14 de outubro de 2018


Con esta exposición propoñémonos recuperar un capítulo esquecido da nosa historia, como é o feito de que en Galicia desenvolveuse unha próspera industria ao redor da caza da balea, e que foi o último reduto desta actividade na Península Ibérica.


O percorrido da exposición lévanos dende a época histórica da caza con arpón de man ata as factorías do século XX, coa empresa Massó Hermanos como unha das protagonistas. O tema principal do noso discurso expositivo céntrase nesta última etapa, exclusivamente galega, que se pecha coa prohibición en 1985 e se caracteriza polas melloras tecnolóxicas, as novas formas de explotación e a influencia do movemento ecoloxista.

Ao contrario que noutras potencias baleeiras como Noruega, os Azores, Gran Bretaña e Estados Unidos, o noso patrimonio baleeiro está a piques de desaparecer. Dar a coñecer as testemuñas que conserva o Museo Massó e pór en valor as ruínas da factoría baleeira de Punta Balea en Cangas do Morrazo (Pontevedra), constitúen a última oportunidade que temos para rescatalo do esquecemento.
De Punta Balea a Cabo Morás

La caza moderna de la ballena en Galicia

Con esta exposición nos proponemos recuperar un capítulo olvidado de nuestra historia, como es el hecho de que en Galicia se desarrolló una próspera industria en torno a la caza de la ballena y que fue el último reducto de esta actividad en la Península Ibérica.


El recorrido de la exposición nos lleva desde la época histórica de la caza con arpón de mano hasta las factorías del siglo XX, con la empresa Massó Hermanos como una de las protagonistas. El tema principal de nuestro discurso expositivo se centra en esta última etapa, exclusivamente gallega, que se cierra con la prohibición en 1985 y se caracteriza por las mejoras tecnológicas, las nuevas formas de explotación y la influencia del movimiento ecologista.

Al contrario que en otras potencias balleneras como Noruega, las Azores, Gran Bretaña y Estados Unidos, nuestro patrimonio ballenero está a punto de desaparecer. Dar a conocer los testimonios que conserva el Museo Massó y poner en valor las ruinas de la factoría ballenera de Punta Balea en Cangas do Morrazo (Pontevedra), constituyen la última oportunidad que tenemos para rescatarlo del olvido.
Ningún comentario:

Publicar un comentario