17/08/17

OBRADOIROS PARA CENTROS DE ENSINO E ASOCIACIÓNS
OBRADOIROS DIDÁCTICOS NO MUSEO MASSÓ

A inscrición deberá realizarse chamando ao teléfono 886 151 101 onde serán atendidos entre as 10.00 e as 20.00 h. de luns a venres, ou a través do correo electrónico museo.masso@xunta.gal, enviando un nome e un teléfono de contacto.

EDUCACIÓN INFANTIL

Sentir o museo (de 3 a 5 anos)
Este obradoiro pretende ser unha viaxe sensorial para experimentar o museo a través do oído, do tacto, do olfacto, do gusto e da vista. Os nen@s descubrirán os obxectos do museo e a súa historia para logo escoitar, tocar, cheirar e saborear cos ollos pechados e identificar o que viron ao longo da visita.

Mar á vista (de 3 a 5 anos)
Xogo de recoñecemento de obxectos representados nunha das pinturas de Urbano Lugrís. Os nenos deberán ir descubrindo cal é o obxecto presentado e cal é a súa representación na pintura.

Cousas da praia (de 3 a 5 anos)
Mediante este xogo pretendemos que os máis cativos teñan unha visión diferente da praia e aprendan a respectala como un espazo natural.
Mediante o xogo e a música ensinaremos aos participantes de que está formada a area da praia, porque sube e baixa a marea, os tipos de plantas que viven nas dunas, etc. Cuns puñados de area, un panel con obxectos que podemos atopar na praia, cunchas e cancións, os participantes coñecerán de que está formada a area, que obxectos pertencen á praia e cales non deben estar alí e que traballos se desenvolvían na praia antigamente.

B de balea (de 3 a 5 anos)
A partir de pequenos xogos de construción de palabras e de imaxes, os participantes irán descubrindo as características das diferentes especies de cetáceos e porque se cazaban antigamente, así como os motivos polos que se abandonou esta práctica en moitos países.

Estrela polar (de 3 a 5 anos)
A pesar da gran dificultade que ten para o ciclo de infantil entender a orientación astronómica, este obradoiro está ideado para desenvolverse dun xeito activo e participativo no que os escolares poidan asimilar os conceptos básicos mediante o xogo.


EDUCACIÓN PRIMARIA E 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

A experiencia arqueolóxica. Do xacemento ao museo (de 6 a 16 anos)
A tradición salgadeira de Bueu remóntase á idade antiga. No depósito arqueolóxico de Pescadoira (Bueu) atopáronse os restos dunha fábrica de salga e un taller de ánforas de época romana.  
Neste obradoiro preténdese dar a coñecer estes importantes achados. Primeiramente explícase aos escolares en que consistiu a escavación e se visita a sala onde están expostas algunhas das pezas máis importantes que se atoparon. Logo vaise ao taller de restauración para coñecer os tratamentos que se lle aplican ás pezas arqueolóxicas e, por último, á fábrica de salgadura do século XIX que formaba parte do complexo industrial Massó e que foi recuperada recentemente.   

Mensaxe nunha botella (de  6 a 12 anos)
Nesta actividade lúdico-cultural as mensaxes dentro das botellas agochadas polas salas do museo revelarán aos participantes a importancia que teñen os océanos para o noso planeta, tanto para a diversidade das especies como pola súa influencia no clima. Mediante un xogo deberán completar unhas tarxetas que aportarán as pistas necesarias para atopar as mensaxes. Finalmente cada participante escribirá unha mensaxe cun bo desexo para os océanos e todas as mensaxes se meterán nunha botella común.

En busca do tesouro  (de 5 a 9 anos)
A partir dun mapa e algunhas pistas orientativas, os participantes terán que encontrar as diferentes partes dun quebracabezas coma si dun tesouro se tratara. A ruta do mapa centrarase na primeira volta ao mundo e os motivos comerciais que a impulsaron.

A Balea (de 6 a 8 anos)
A partir dunha introdución sobre as características principais das baleas e as diferentes ameazas ás que se ven sometidas, os participantes realizarán dous pequenos murais mediante a técnica do collage. Unha das imaxes estará baseada na caza das baleas e os diferentes perigos que corren e a outra representará a importancia de conservar a especie como parte dun ecosistema. O collage realizarase recortando imaxes e palabras de revistas, periódicos, etc…

A caza da balea (de 6 a 9 anos)
Mediante un xogo de pistas os participantes deberán atopar unhas pezas agochadas no museo, co obxectivo principal de achegar aos nenos/as os contidos da exposición De Punta Balea a Cabo Morás. A caza moderna da balea en Galicia. Cada grupo terá que resolver diferentes incógnitas, poñendo as solucións en común na parte final do obradoiro.

Punta Balea (de 9 a 12 anos)
Mediante un xogo de orientación os participantes irán obtendo información de como foi a evolución da industria baleeira. A partir da exposición De Punta Balea a Cabo Morás. A caza moderna da balea en Galicia irán recoñecendo e relacionando obxectos, imaxes e palabras que axudarán a descifrar unha mensaxe.

Atando Cabos. Nós mariñeiros (a partir de 7 anos)
Obradoiro práctico de aprendizaxe de 5 nós mariñeiros básicos: Cote, As de Guía, Chan, Oito  e Ballestrinque. Explicarase a súa orixe e aplicación e, despois, montarase un pequeno cadro de nós.

Ex-libris (a partir de 12 anos)
O obradoiro consiste na realización de pequenos ex-libris (selos ou estampas) para personalizar os libros dos/as participantes. Aprenderán a técnica do gravado sobre goma e a fabricación de tampóns. Os participantes logo de coñecer o ex libris que Antonio Massó deseñou para a biblioteca do Museo, elaborarán e estamparán o seu propio selo.

O sal do mar (de 9 a 16 anos)
Este taller pretende facer comprender o papel fundamental do sal na conservación dos alimentos e a importancia da súa comercialización ao longo da historia, chegando a alcanzar grandes repercusións económicas e políticas. Prestarase maior atención ao uso do sal en Galicia para a conservación do peixe, sendo a salga  un método empregado durante moitos séculos antes de que existiran as conservas enlatadas e os conxeladores.

Seguir o rumbo. A agulla de marear (a partir de 9 anos)
Este obradoiro ten como obxectivo facer comprender as propiedades magnéticas da Terra e familiarizar aos escolares co manexo da agulla de marear e a súa utilidade na navegación.

O que o mar non quere  (de 6 a 14 anos)
O mar converteuse nun gran vertedoiro de lixo onde se mesturan toda clase de residuos, a maioría plásticos. Paseando pola praia podemos encontrarnos numerosos obxectos que forman parte deses residuos e que deberían seguir o proceso de reciclaxe. Neste obradoiro os participantes traerán algún destes obxectos encontrados para falar sobre os problemas que están a causar no ecosistema e as posibles solucións ao problema do lixo. Finalmente reutilizaremos os materiais construíndo un gran monstro mariño.

Orientarse no mar (de 9 a 16 anos)
Antigamente para coñecer o mundo había que navegar. As primeiras expedicións marítimas non tiñan os medios actuais para aventurarse nos mares descoñecidos, era preciso ter coñecementos de astronomía e matemáticas para poder facer os cálculos que levaran a embarcación a bo porto. Moitos dos instrumentos empregados entón, están hoxe en desuso. Con este obradoiro os participantes poderán entender un pouco máis como se utilizaba o astrolabio e o sextante para facer as medicións co horizonte.

O mapa do mariñeiro. A carta náutica (a partir de 9 anos)
Os alumnos poderán familiarizarse coa interpretación e manexo das cartas náuticas, aprender a utilizar as unidades de medidas náuticas e as escalas e situar os puntos de referencia da costa e os faros de Bueu no mapa.

Sardiñas para unha lata (de 4 a 10 anos)
Este obradoiro fai un percorrido por todo o proceso da conserva da sardiña, dende a  vida no mar e as diferentes artes de pesca para capturalas, ata os distintos métodos de conserva. Farase un repaso para coñecer a orixe da industria conserveira e particularmente a da Fábrica Massó. 

Ningún comentario:

Publicar un comentario