08/08/10

BIBLIOTECA:

Está especializada en todos aqueles aspectos que teñan que ver co mar. Conta cun fondo aproximado de 4.000 monografías, a máis de outras publicacións periódicas de temática mariñeira. Así mesmo, a biblioteca conta cun magnífico fondo antigo, do que están expostos en sala algúns dos seus exemplares sobranceiros: varios libros incunables como a "Cosmographia" de Ptolomeo, libros de viaxes como o de Marco Polo, tratados de construcción de barcos e outros moitos.


O catálogo esta informatizado e pode consultarse na páxina web da Xunta de Galicia: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/
Ademais, aténdense consultas bibliográficas no enderezo electrónico museo.masso@xunta.es. Préstase atención tamén a especialistas e estudosos, logo do cumprimento da oportuna solicitude.

Está especializada en todos aquellos aspectos que tengan que ver con el mar. Cuenta con un fondo aproximado de 4.000 monografías, además de otras publicaciones periódicas de temática marina. Asimismo, la biblioteca cuenta con un magnífico fondo antiguo, del que están expuestos en sala algunos de sus ejemplares más destacados: varios libros incunables como la "Cosmographia" de Ptolomeo, libros de viajes como el de Marco Polo, tratados de construcción de barcos y otros muchos. El catálogo esta informatizado y puede consultarse en la página web de la Xunta de Galicia: https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/

Se atienden consultas bibliográficas en la dirección electrónica museo.masso@xunta.es. Se presta atención también a especialistas y estudiosos, cumplimentando la oportuna solicitud.

Ningún comentario:

Publicar un comentario