25/02/09

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 2009

CONFERENCIAS

Fisioloxía e vida dos cetáceos. 17 de abril ás 20 horas: a cargo de Nuria Alemañ Posadas, doutora do Departamento de Anatomía e Producción Animal da Facultade de Veterinaria de Lugo (USC)
Os cetáceos, mamíferos perfectamente adaptados ao medio mariño, posúen uns mecanismos fisiolóxicos que son o resultado dun proceso evolutivo de uns 50 millóns de anos. A súa evolución, a fisonomía e os aspectos básicos da vida destes mamíferos serán abordados nesta conferencia.

O patrimonio mergullado en Galicia. 24 de abril ás 20 horas: a cargo de Javier Luaces Anca, Arqueólogo subacuático.

O fondo marítimo galego agocha unha enorme riqueza arqueolóxica. O estado dos pecios, o nivel de protección actual ou a evaluación das posibilidades de aproveitamento cultural, etc., serán tratados nesta charla. Así mesmo faráse mención especial ao estado deste patrimonio nas rías de Pontevedra e Vigo.


PROXECCIÓN DE DOCUMENTAIS

Abril: sábado 18 e domingo 19, ás 13 horas.

Batea afundida
(Manuel Uhía, 1993)
Duración: 22 min.
Produción: Productora Faro S.A., Marevisión

A batea afundida presenta os microorganismos e outras formas de vida que se poden aloxar nun pecio; neste caso unha vella batea nunha das nosas rías. A visita a este microcosmos, sorprenderá ao espectador pola súa beleza e complexidade, achegándoo a un mundo misterioso e descoñecido.

(En colaboración co CGAI)


Maio: Venres 22 e sábado 23, ás 19,30 horas

Baleeiros do Norte
Guión e dirección: Francisco Garrido
Duración: 30 min. a 1ª parte; 30 min. a 2ª parte.

Este documental aborda o aspecto industrial da caza da balea en Galicia, abarcando un período que vai desde, aproximadamente, 1950 a 1986. A primeira parte está adicada a baleeira de Cangas mentras que a segunda céntrase na de Caneliñas (Cee). Imaxes antigas mesturanse con outras do estado actual das factorías e serven como marco a numerosas intervencións dos traballadores daqueles anos, nas que rememoran e dan vida a unha época xa pechada.

Maio: venres 29 e sábado 30 ás 19,30 horas

Os oficios do mar de Galicia
(Juan Carlos Rodríguez Sánchez, 2003)
Duración: 25 min.
Produción: Galicia Media

(En colaboración co CGAI)


ACTIVIDADES

Peter Punk 8 de maio ás 20 horas

Espectáculo cómico para todos os públicos a cargo do clown Isaac Rodríguez Miranda. Peter Punk xoga co público usando a palabra e toso os aparellos que leva na súa maleta. Malabares con bolas, aros, mazos. Globoflexia, monociclo, conforman unha divertida función multidisciplinar.
Duración: 60 minutos

Contos Proxectados 15 de maio ás 20 horas

A contacontos Raquel Galavís realiza un percorrido por diferentes contos galegos apoiándoise en proxección de imaxes das magníficas ilustracións deses contos.
Duración: 50 minutos


EXPOSICIÓNS TEMPORAIS

ONS. A illa no 2007.
Inauguración en xuño

....................................CONFERENCIAS

Fisiología y vida de los cetáceos.
17 de abril a las 20 horas.
Nuria Alemany Posadas, doctora del Departamento de Anatomía y Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Lugo (USC)
Los cetáceos, mamíferos perfectamente adaptados al medio marino, poseen unos mecanismos fisiológicos que son el resultado de un proceso evolutivo de unos 50 millones de años. Su evolución, la fisonomía y los aspectos básicos de la vida de estos mamíferos serán objeto de análisis en esta conferencia.

El patrimonio sumergido en Galicia.
24 de abril a las 20 horas.
Javier Luaces Anca, Arqueólogo subacuático.

El fondo marítimo gallego se esconde una enorme riqueza arqueológica. El estado de los pecios, el nivel de protección actual o la evaluación de las posibilidades de aprovechamiento cultural, etc., serán tratados en esta ponencia. Asimismo faráse mención especial al estado de este patrimonio en las rías de Pontevedra y Vigo.


PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES

Abril: sábado 18 y domingo 19, a las 13 horas.

Batea hundida
(Manuel Uhía, 1993)
Duración: 22 min.
Producción: Productora Faro S.A., Marevisión

La batea hundida presenta los microorganismos y otras formas de vida que se pueden alojar en un pecio; en este caso, una vieja batea situada en una de nuestras rías. La visita a este microcosmos, sorprenderá al espectador por su belleza y complejidad, acercándolo a un mundo misterioso y desconocido.
(En colaboración con el CGAI)

Mayo: vienres 22 y sábado 23, a ls 19,30 horas

Balleneros del Norte
Guión y dirección: Francisco Garrido
Duración: 30 min. la 1ª parte; 30 min. la 2ª parte.

Este documental trata el aspecto industrial de la caza de la ballena en Galicia, abarcando un período que va desde, aproximadamente, 1950 a 1986. La primera parte está dedicada a ballenera de Cangas mientras que la segunda se centra en la de Caneliñas (Cene). Imágenes antiguas mesturanse con otras del estado actual de las factorías y sirven como marco a numerosas intervenciones de los trabajadores de aquellos años, en las que rememoran y dan vida a una época ya cerrada.
Maio: venres 29 e sábado 30 ás 19,30 horas

Los oficios del mar de Galicia
(Juan Carlos Rodríguez Sánchez, 2003)
Duración: 25 min.
Producción: Galicia Media

(En colaboración con el CGAI)


ACTIVIDADES

Peter Punk 8 de mayo a las 20 horas

Espectáculo cómico para todos los públicos a cargo del clown Isaac Rodríguez Miranda. Peter Punk juega con el público usando la palabra y todos los aparejos que lleva en su maleta. Malabares con bolla, aros, mazos, globoflexia y monociclo, conforman una divertida función multidisciplinar.

Duración: 60 minutos

Cuentos proyectados 15 de mayo a las 20 horas

La cuentacuentos Raquel Galavís realiza uno recorrido por diferentes cuentos gallegos apoyándose en proyección de imágenes de las magníficas ilustraciones de esos cuentos.

Duración: 50 minutos

EXPOSICIONES TEMPORALES

ONS. La isla en el 2007.
Inauguración 11 de junio.

1 comentario:

  1. Unha programación moi interesante, para todolos gustos e idades.

    ResponderEliminar