10/02/09

CONTORNA

BUEU
Seguindo a liña de costa da Península do Morrazo, dende Pontevedra cara ao sur atopase o municipio de Bueu, que conta cun enorme patrimonio natural, unha boa gastronomía baseada nos peixes e mariscos obtidos da ría e tradicións de gran raizame dentro do ambiente máis típico das vilas mariñeiras. A relación de Bueu co mar é moi estreita. No municipio atopamos dous portos pesqueiros, o da vila de Bueu e o de Beluso. O mar ofrece a Bueu unhas praias marabillosas, entre as que destacaremos Lapamán, Portomaior, Agrelo, Beluso, Tuia e Mourisca.
...........
Siguiendo la línea de costa de la Península del Morrazo, desde Pontevedra hacia el sur encontrara el municipio de Bueu, que cuenta con un enorme patrimonio natural, una buena gastronomía basada en los pescados y mariscos obtenidos de la ría y tradiciones de gran raigambre dentro del ambiente más típico de las villas marineras. La relación de Bueu con el mar es muy estrecha. En el municipio encontramos dos puertos pesqueros, el de la villa de Bueu y el de Beluso. El mar ofrece a Bueu unas playas maravillosas, entre las las cuales destacaremos Lapamán, Portomaior, Agrelo, Beluso, Tuya y Morisca.


CABO UDRA
Pola costa oeste do municipio de Bueu o Cabo Udra pon fin á ría de Aldán e sinala o comezo da ría de Pontevedra nunha sucesión de pequenas enseadas entre puntas rochosas. Dende o alto do Cabo (91 m), e dende o alto de Carafiso (129 m) hai panorámicas espectaculares sobre a ría de Pontevedra coa illa de Tambo ao fondo. En días de boa visibilidade vese a illa de Sálvora e as entradas das rías de Arousa, Muros e Noia e a silueta de Finisterre; as illas de Ons e Onza, Punta Couso e parte das illas Cíes.
................
Por la costa oeste del municipio de Bueu o Cabo Udra pone fin a la ría de Aldán y señala el comienzo de la ría de Pontevedra en una sucesión de pequeñas ensenadas entre puntas rocosas. Desde el alto del Cabo (91 m), y desde el alto de Carafiso (129 m) hay panorámicas espectaculares sobre la ría de Pontevedra con la isla de Tambo al fondo. En días de buena visibilidad se ve la isla de Sálvora y las entradas de las rías de Arousa, Muros y Noia y la silueta de Finisterre; las islas de Ons y Onza, Punta Couso y parte de las islas Cíes.


ILLA DE ONS (Parque Nacional das Illas Atlánticas).
Pola súa riqueza natural e paisaxística, a illa de Ons e unha das compoñentes, xunto ás Cies, Sálvora e Cortegada do primeiro Parque Nacional de Galicia. Na illa adóitanse seguir varias rutas establecidas, sendo moi visitados o faro, a inmensa sima do Burato do Inferno, os miradoiros de Fedorento e O Centolo, así como as súas praias.
Liña de barcos a Illa de Ons:
Compañía: Cruceiros Illas de Ons. Teléfono: 627 90 00 17. Embarques: Bueu.
Época: Semana Santa, fins de semana de maio, período estival.
Compañía: Navieira Illa de Ons. Teléfono: 986 32 00 48. Embarques: Bueu
Época: Semana Santa, fins de semana de maio, período estival.
...............
Por su riqueza natural y paisajística, la isla de Ons y uno de las componentes, junto a las Cies, Sálvora y Cortegada del primer Parque Nacional de Galicia. En la isla se suelen seguir varias rutas establecidas, siendo muy visitados el faro, la inmensa sima del Agujero del Infierno, los miradores de Fedorento y O Centolo, así como sus playas.Línea de barcos la Illa de Ons:Compañía: Cruceros Islas de Ons. Teléfono: 627 90 00 17. Embarques: Bueu.Época: Semana Santa, fines de semana de mayo, período estival.Compañía: Naviera Illa de Ons. Teléfono: 986 32 00 48. Embarques: BueuÉpoca: Semana Santa, fines de semana de mayo, período estival.